top of page
Кръгла картина в лилаво малка

Картина с рамка от гергеф и истински хербаризирани цветя.

Кръгла картина в лилаво малка