top of page
Кръгла картина в розово малка

Картина с рамка от гергеф и истински хербаризирани цветя.

Кръгла картина в розово малка